• Visma.net
    Support

    Certificeret Visma Partner

  • tellus-it_visma-net-i-planlaegningen

+

VELKOMMEN TIL SUPPORTOMRÅDET FOR VISMA.NET


Her kan du gå mere i dybden med Visma.net og fx træne specifikke færdigheder i systemet.

Området er ikke at betragte som en online hjælp, men din adgang til at se træningsvideoer for fx Genbestilling, Straksafskrivning på leverandører, Import/Eksport og Generiske forespørgsler. Vi hører gerne, hvis du har specifikke ønsker eller uddybende spørgsmål. Kontakt os på info@tellus-it.dk.

Læs mere om:


Video: Autopay

Oplev hvorledes du arbejder i Visma.net og Autopay uden at gå i netbanken. Sømløst betalingsflow.


Onboarding Autopay Nordea Bank

Nordea, som bankudbyder, er en del af AutoPay-pakken.

“Efter en vellykket pilotperiode er vi nu helt trygge ved samarbejdet mellem vores AutoPay-løsning og Nordea. Kunder, der benytter Nordea, kan nu onboardes i Visma.net blot ved at aktivere AutoPay og oprette integrationen”, lyder det fra Visma.

Onboarding guide…

Links virker igen

Det ser også ud til, at links virker igen, og jeg har testet at faktura linket fra “Saldo pr. kunde”, så hvis du står i denne rapport og trykker på et fakturalink, da vil den nu åbne selve fakturaen i en ny fane, melder Henrik fra Visma.

Hvis du går til kladdetransaktioner, og åbner et batch, eks. leverandørfaktura og i batchen klikker på “Se klidedokument”, da åbnes selve indkøbsfakturaen i et pop-up vindue.

Det virker også på et salgsfaktura batch.

“Se dokument” i forespørgslen “Salg pr. vare og kunde” virker også og vises i et pop-up vindue.


Brexit – tilpasning af Visma.net

Der er et par få ting der skal ændres i forhold til Brexit. Her er en kort guide til hvordan du får ændret på kundedata etc. for at dit regnskab bliver korrekt i forhold til kunder fra GB og Nord Irland.

Inden der faktureres til kunder med landekode GB, skal der ændres på disse kunders kundeklasse og momszone.

Læs mere…


Justering af lagerværdi (kostpris/stk.)

Det kan forekomme, at du ved enden af regnskabsåret gerne vil have justeret kostprisen på en vare af forskellige årsager, og denne vejledning vil guide dig igennem, hvordan det gøres bedst muligt.

Læs mere…


Underkonti og opsætning

I Visma.net findes der en ret så omfattende mulighed for at benytte underkonti i finansen. En underkonto er en finansdimension.

Disse underkonti kan benyttes vidt og bredt i Visma.net, og der kan fra de forskellige moduler opsættes styring af underkonti efter behov. Derfor kommer denne artikel ikke til at gennemgå alle opsætningsmuligheder, men giver en introduktion til opsætningen.

Læs mere…


Video: Straksafskrivning på leverandører


Import/Eksport i Visma.net

Læs om den kraftfulde import og eksport til og fra Visma.net. Overraskende mange muligheder f.eks. udveksling med FTP og HTTP, og mange andre muligheder.


Automation i Visma.net

Få en oplevelse af automationen i Visma.net, som er tænkt igennem hele systemet. Ét af de vigtigste begreber i ERP idag er netop automation af alle procedurer, som kvalificerer hertil. Vi du øge fleksibilitet og responsiviteten i din virksomhed, er én af de vigtiste nøgler netop automation.


Generiske forespørgsler

Læs om de mange muligheder, som er i Visma.net for at danne egne rapporter og egne skærmbilleder for at kunne tilpasse Visma.net til din virksomhed


Kontoafstemning i Visma.net

I denne artikel beskrives, hvordan der opsættes og foretages kontoafstemning af finanskonti.

Tellus IT ApS
Fruebjergvej 3
2100 København Ø

info@tellus-it.dk
T: 70 23 30 09 | M: 40 16 50 09